Vertrouwensspel

Dit spel is bedoeld om leerlingen zelf de spanning te laten ervaren tussen kiezen voor het eigenbelang en het gezamenlijk belang van beide spelers.

Er kan worden ingegaan op manieren hoe deze keuze beïnvloed kan worden, en geprobeerd worden of dit inderdaad werkt.

De meest recente versie is versie 1.1

Download de nieuwste versie