Cijfers berekenen

Het viel me op dat ik, wanneer ik een toets had nagekeken, te vaak fouten maakte in het optellen van de behaalde punten voor de verschillende leerlingen. Om dit op te lossen heb ik voor mezelf een Excel bestand gemaakt waarmee ik dit automatisch kon laten doen.

Het is hiermee enkel nog maar nodig dat de maximale en de behaalde scores per opgave in het bestand ingegeven worden. Vervolgens worden de cijfers automatisch berekend (het blijft overigens mogelijk om de normering waarmee dit gebeurt aan te passen).

Een bijkomend voordeel is dat het Excel bestand meer overzicht geeft dan een lijst met behaalde punten. Het laat ook zien welke opgaven veel fout gemaakt worden, en welke juist door de meerderheid van de leerlingen goed gemaakt worden (via de gemiddeld behaalde score en de P-waarde). Ook geeft het aan als er bij een opgave meer punten zijn toegekend dan te behalen waren.

De meest recente versie is versie 3.1.

Download het Excel bestand