Cijfers berekenen

Het viel me op dat ik, wanneer ik een toets had nagekeken, te vaak fouten maakte in het optellen van de behaalde punten voor de verschillende leerlingen. Om dit op te lossen heb ik voor mezelf een Excel bestand gemaakt waarmee ik dit automatisch kon laten doen. Het was voor mij enkel nog maar nodig dat ik de behaalde scores per opgave in het bestand ingaf. Een bijkomend voordeel is dat het Excel bestand meer overzicht geeft dan een lijst met behaalde punten. Het laat ook zien welke opgaven veel fout gemaakt worden, en welke juist door de meerderheid van de leerlingen goed gemaakt worden. Ook geeft het aan als er bij een opgave meer punten zijn toegekend dan te behalen waren.

Download het Excel bestand